Information

Information från Leif och Olle

Jag har bokat Araslöv 10-11 maj 2019 för 18 st.
Kostnad 1995 kr per person för övernattning i dubbelrum på golfhotellet, frukost, trerätters middag och spel två dagar. Betalning skall ske senast 6/4 till Leif.
Starttid fredag 10/5 11:00-11:40 på Norra banan
Starttid lördag 11/5 09:30-10:10 på Södra banan /Leif

På vår-årsmötet som vi hade i onsdagskväll bestämdes det att alla ligor som har fasta tider på banan skall ställa upp på en aktivitet såsom städdag 
(lördag 30/3-19) Banvärd under sommaren eller liknande./Olle