Sammanställning

Sammanställning
Onsdagsligan - Puttmästare - Nettoslag - Matchspel (2013-2019)
ÅrOnsdagsliganPuttmästareNettoslagMatchspel
2019Jan Anders
Larsson
Jan Anders
Larsson
Jan Anders
Larsson
A: Jan Anders L
B: Rickard J
2018Kjell
Jonsson
Sven-Erik
Nilsson
Jan Anders
Larsson
A: Kurt A
B: Thomas B
2017
Bo
Lundin
Rickard
Johnsson
Bo
Lundin
A: Magnus J
B: Pelle L
2016
Jan Anders
Larsson
Jan Anders
Larsson
Jan Anders
Larsson
A: Thomas B
B: Magnus J
2015
Magnus
Johansson
Rickard
Johnsson
Bo
Lundin
A: Kurt A
B: Allan N
2014
Bo
Lundin
Rickard
Johnsson
Bo
Lundin
Bo Lundin
2013
Kjell
Jonsson
Kjell
Jonsson
Per-Olof
Libäck
Magnus J
Onsdagsligan - Puttmästare - Drömscore - Matchspel (2004-2012)
ÅrOnsdagsliganPuttmästareDrömscore
Matchspel
2012
Kjell
Jonsson
Olle
Andersson
Kurt
Andersson
Bo Lundin
2011
Kjell
Jonsson
Kjell
Jonsson
Magnus
Johansson
Thomas
Brynås
2010
Kjell
Jonsson
Jan-Eric
Persson
Leif
Karlsson
Kjell
Jonsson
2009
Jan-Erik
Persson
Jan-Erik
Persson
Allan
Nilsson
2008
Magnus
Johansson
Leif
Karlsson
Hans-Arne
Tideman
2007
Magnus
Johansson
Leif
Karlsson
Thomas
Brynås
2006
Sven-Åke
Karlsson
Hans-Arne
Tideman
2005
Magnus
Johansson
Leif
Karlsson
Thomas
Brynås

2004
Leif
Karlsson
Per
Hansson