Meny Stäng

Nya regler 2023

 

Nya golfregler 2023

Förenkling av lättnad på flagglinjen

 • Från och med i år finns nu en ny procedur för hur du får ta lättnad på flagglinjen.
  Precis som tidigare tar du först ut en exakt linje från flaggan och bakåt innan du sedan droppar bollen på denna flagglinje.
  Till skillnad från tidigare gäller nu att punkten där bollen träffar marken på flagglinjen när bollen droppats bildar ett lättnadsområde som är en klubblängd
  i alla riktningar från punkten.

  Detta innebär att bollen får och kan rulla upp till en klubblängd i alla riktningar, framåt, bakåt och åt sidorna.
  Dock måste bollen stanna inom lättnadsområdet, om inte måste spelaren droppa en boll på ett riktigt sätt en andra gång.
  Fortsatt gäller att du får ta lättnad på flagglinjen när din boll är ospelbar eller när du tar lättnad med plikt för boll i pliktområde.

Tillåtet att ersätta en skadad klubba

 • Om du skadar din klubba under ronden får du nu välja att spela vidare med klubban, laga den eller byta ut den.
  Dock gäller inte detta om klubban skadas i ett vredesutbrott, utan endast i fall där den skadas i ett slag eller liknande som orsakats av spelaren, en annan person eller av naturkrafter.
  Vid ett vredesutbrott är skillnaden att du fortsatt får spela vidare med klubban, men får inte laga eller byta ut den. 
 • Om den skadade klubban ersätts mot en annan måste spelaren ta den skadade klubban ur spel innan nästkommande slag.

Du behöver inte skriva ditt handicap på scorekortet

 • Vid slagspelstävling, som slaggolf eller poängbogey, behöver du som golfspelare inte längre ange ditt hcp på scorekortet.
  Du behöver inte heller summera dina egna scorer.
  Det är tävlingsledningens ansvar att summera dina scorer och beräkna ditt spelhcp och använda det för att räkna ut din nettoscore.
  Skulle du som spelare lämna in ett scorekort där hcp av misstag felaktigt angetts eller av misstag summerat scoren felaktigt utgår ingen plikt.
 • Dock ansvarar du som spelare fortfarande för att bruttoscoren på varje hål är korrekt och att både du och din markör signerar scorekortet innan det lämnas in.

Nytt undantag om boll rubbats av naturkrafter

 • Skulle din boll ligga i vila precis utanför green och därefter rubbas av naturkrafter, av exempelvis vatten eller vind, måste du trots detta spela från dess nya läge.
  Fortsatt får du ingen plikt om bollen rubbas av naturkrafter.
 • Detta gäller dock inte om du droppar, placerar eller återplacerar din boll.
  Skulle bollen på samma sätt då rubbas av naturkrafter, efter att först ha legat i vila, och rullar till ett annat område på banan* ska du utan plikt återplacera bollen.
  Detta gäller även om bollen skulle rulla out of bounds.
 • Exempel på detta: Du har hamnat i ett pliktområde och tar lättnad och droppar bollen i ett lättnadsområde i slänten ner mot pliktområdet.
  Bollen stannar men rubbas sedan av naturkrafter, så bollen rullar ner i pliktområdet igen.
  Då får du utan plikt återplacera bollen i slänten där den hamnade i vila efter att du droppade den.
 • *På banan finns fem områden: spelfältet, pliktområden, tee på det hål som spelas, bunkrar och green på det hål som spelas.

  Ett slags plikt för att spela en felaktigt inbytt boll
 • I de uppdaterade reglerna är nu plikten för att slå ett slag mot en felaktigt inbytt boll sänkt från den allmänna plikten
  (två slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel) till endast ett slags plikt.
  Spelaren måste sedan spela färdigt hålet med den felaktigt inbytta bollen.
 • Exempel på när du slår ett slag mot en felaktigt inbytt boll:
  Du har återplacerat din boll men bytt in en annan boll än den ursprungliga bollen, vilket inte är tillåtet.

 

Nytt handicapsystem – det här gäller från 2020

 • Från och med 1 mars 2020 gäller nya handicapregler för dig som golfspelare. Det nya handicapsystemet heter World Handicap System (WHS) – världshandicapsystemet.

  Här har vi sammanfattat det viktigaste du behöver veta inför övergången.

 • Några av nyheterna

  • – Snittsystem där din exakta handicap baseras på genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder.
  • – Inga handicapgrupper, alla golfare får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.
  • – Går från plushandicap till 54,0 (ingen spärr för höjning vid 36).
  • – Inga krav på att föranmäla att du ska spela en handicaprond.
  • Vad behöver jag göra?

   Eftersom uträkningarna sker i Golfens IT-system behöver du inte kunna alla detaljer i handicapreglerna.

  • När du ska spela:
   Göra precis som tidigare – kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och registrera sedan ronden i Min Golf. Du kan också använda någon av de digitala scorekortsappar som är kopplade till Min Golf
   (till exempel Golf GameBook).

Nya Golfregler för 2019

 • Med de nya reglerna får du bland annat:
  •      putta med flaggstången i hål
  •      laga spikmärken på green
  •      leta boll i max tre minuter
  •      plocka bort lösa naturföremål överallt
  •      grunda klubban i pliktområden
  •      en uppmuntran att spela i fel ordning för att spara tid
  •      byta boll när du droppar
 • …och du får ingen plikt om du råkar:
  •      träffa dig själv eller din utrustning med bollen
  •      slå ett dubbelslag
  •      rubba din boll medan du letar
  •      rubba din boll på green